Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός – NLP

0
1197

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός

Του Νικόλαου Μαγαλιού

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός ή αλλιώς Neuro-linguistic Programming (NLP) έχει περιγραφεί ως η “μελέτη της υπεροχής”.

Έχοντας συστηματικά αναλύσει και τυποποιήσει (modeling) τα συστατικά της υπεροχής των κορυφαίων ανθρώπων, εξοπλίζει τον κάθε άνθρωπο με τ’ απαραίτητα εργαλεία για την επιτυχία και την εσωτερική ισορροπία.

Η μεθοδολογία και η προσέγγιση του NLP έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς σε πολλούς διαφορετικούς τομείς – επιχειρήσεις, εκπαίδευση, θεραπείες, αθλητισμό, υγεία κ.α.
•    “Ο NLP θα μπορούσε να είναι η σημαντικότερη σύνθεση γνώσης που έχει υπάρξει σχετικά με την ανθρώπινη επικοινωνία.”
Science Digest
•    “Έχει μεταμορφωθεί σ’ ένα παντός χρήσης πρόγραμμα & τεχνολογία αυτοβελτίωσης.”
TIME Magazine
•    “Ο NLP ίσως να είναι ο ισχυρότερος φορέας για αλλαγή που υπάρχει.”
Modern Psychology
•    ” (Ο NLP) προσφέρει το δυναμικό για την επίτευξη αλλαγών δίχως τη συνηθισμένη αγωνία που συνοδεύει αυτά τα φαινόμενα… Έτσι, προσφέρει την ευκαιρία απόκτησης ευελιξίας, δημιουργικότητας και μεγαλύτερης ελευθερίας δράσης απ’ ότι οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε… “
Training and Development Journal
•    “Οι κτηματομεσίτες και οι πωλητές χρησιμοποιούν το Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό για να βελτιώσουν τα επικοινωνιακές τους ικανότητες, και τους παρέχει περισσότερες επιλογές όταν συναντούν κάποια δύσκολη κατάσταση. “
Real Estate Today

Ατομικά

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) έχει αποκωδικοποιήσει:
– τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος δημιουργεί την πραγματικότητα
– τη συνταγή της επιτυχούς υλοποίησης των στόχων
– τους κώδικες της αποτελεσματικής επικοινωνίας
– τις κατάλληλες ερωτήσεις για την αποκάλυψη των βαθιών εσωτερικών δομών
– τον κώδικα σκέψης, ομιλίας και δράσης των επιτυχημένων ανθρώπων…και πολλά άλλα!!

Με απλά λόγια, ο NLP είναι το εγχειρίδιο χρήσης του εγκεφάλου [brain’s manual].

Σε ατομικό επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους εξής τομείς:
– Αύξηση της Παρακίνησης / Γκρέμισμα της Αναβλητικότητας
– Σύνδεση με την Προσωπική μου Δύναμη
– Αύξηση της αυτοεκτίμησης
– Απελευθέρωση απ’ τις φοβίες
– Δημιουργία Νέων Προοπτικών
– Δημιουργία περισσότερης χαράς & χιούμορ
– Εξαφάνιση των Αρνητικών Σκέψεων
– Προώθηση της Αυτορρύθμισης (αυτοθεραπείας)
– Εγκαθίδρυση Απελευθερωτικών Πιστεύω
– Εξάλειψη Περιοριστικών Πιστεύω
– Βαθιά Χαλάρωση

Ομαδικά

Προσωπική Ανάπτυξη & Αυτογνωσία μέσω του NLP

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός εστιάζεται στα τρία κύρια στοιχεία μέσω των οποίων αντιλαμβανόμαστε & λειτουργούμε στη ζωή:
Νευρο – νευρολογία (τις αισθητηριακές εμπειρίες μας)
Γλωσσικός – η γλώσσα που χρησιμοποιούμε (λεκτική & μη λεκτική)
Προγραμματισμός – τα ασυνείδητα προγράμματα σκέψης & συμπεριφοράς.

Η μεγιστοποίηση της κατανόησής μας σχετικά με την αλληλεπίδραση αυτών των τριών στοιχείων μας παρουσιάζει την ευκαιρία να ανάλαβουμε το συνειδητό έλεγχο της συμπεριφοράς, των συγκινήσεων και των αλληλεπιδράσεών μας με του άλλους. Η χρήση του NLP μπορεί επίσης να οδηγήσει σ’ ένα επίπεδο αυτογνωσίας που προσφέρει τη δυνατότητα να λάβουν χώρα ιδιαίτερα αποτελεσματικές και μόνιμες αλλαγές στη ζωή μας. Η ικανότητα να αναλάβουμε τον έλεγχο των “εσωτερικών πόρων”  (συμπεριλαμβανομένων μερικών που μπορεί να μη γνωρίζουμε ότι κατέχουμε!) αποτελεί, για πολλούς ανθρώπους, ακριβώς ένα απ’ τα δυνατότερα σημεία ενός Προγράμματος NLP.

Για ποιό λόγο να συμμετάσχω;

Ο NLP προσφέρει ένα ευρύ φάσμα “τεχνικών” κι “εργαλείων” που μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς και διαφόρους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας με έναν ουσιαστικό στόχο: τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας εκεί που υπάρχει ανάγκη. Το πρόγραμμα απεθύνεται σε όλα τα άτομα καθώς δεν απαιτείται η παραμικρή προηγούμενη γνώση σχετικά με τον NLP.

Το πρόγραμμα προσφέρει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων και των εξής:
• Κατανόηση και παρακίνηση του εαυτού.
• Κατανόηση και βελτίωση των σχέσεων με αγαπημένα πρόσωπα, συναδέλφους, πελάτες κ.α.
• Μεγιστοποίηση της προσωπικής δύναμης
• Εντοπισμός και διαγραφή των αρνητικών νοητικών προγραμμάτων.
• Ενστερνισμός της “προσωπικής κατάστασης υπεροχής”.
• Κατανόηση της γλώσσας και της συμπεριφοράς των ανθρώπων.
• Βελτιωμένη ευελιξία στον έλεγχο της συναισθηματικής/διανοητικής κατάστασης.
• Μεγιστοποίηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας.
• Αυτογνωσία και αποκάλυψη του αληθινού μας εαυτού.
• Παρακίνηση μέσω της ομαδικής δυναμικής.

Η Διαδικασία Εκμάθησης:
• Το ύφος της εκπαίδευσης είναι σκοπίμως ποικίλο – διδασκαλία, επιδείξεις,  ασκήσεις, ανοικτές συζητήσεις και προβολή οπτικοακουστικού υλικού – για να εξασφαλίσουμε τη μεγιστοποίηση της εκμάθησης.
• Κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει περιεκτικές σημειώσεις που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
• Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα δίδονται ασκήσεις κι εργασίες κατ’ οίκον, για να ενισχύσουν την αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού.

Η Διδακτέα Ύλη:

Η διδακτέα ύλη του προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Εισαγωγή στον NLP
– Ορισμός του NLP
– Πρότυπο επικοινωνίας του NLP
– Ιστορία, άνθρωποι και τάσεις του NLP
– Πλαίσια του NLP
– Προϋποθέσεις του NLP
– Διακοπή Προτύπου (Break State)
– Καλώς μορφοποιημένα αποτελέσματα
– Περιοριστικά Πιστεύω
– Γεννήτρια Νέας Συμπεριφοράς.
Αρμονική Σχέση (Rapport):
– Λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά: Ταίριασμα & Καθρέπτισμα, Συμβαδισμός & Καθοδήγηση, Αντιπροσωπευτικά & Κυρίαρχα Αισθητηριακά συστήματα, Οπτικός Χάρτης.
Αισθητηριακή οξύτητα & Βαθμονόμηση (Calibration):
Παρατηρώντας τους άλλους: Αισθητηριακή οξύτητα και βαθμονόμηση
Δείκτες Εσωτερικών Καταστάσεων
Αρμονία και δυσαρμονία
Φυσιολογία της Υπεροχής.
Υποκατηγορίες των Αισθήσεων (Submodalities):
Συγκριτική ανάλυση των Υποκατηγοριών των Αισθήσεων
Ανάλυση αγχογόνων συναισθημάτων
Αλλαγή πεποιθήσεων.
Αγκυρώσεις (Anchoring):
Αγκυρώσεις
Κύκλος της Υπεροχής
Δημιουργία & Ακύρωση Αγκυρώσεων.
Αναπλαισιώσεις:
Τεχνικές Αναπλαισίωσης
Αντιμετωπίζοντας τη σύγκρουση
Ενοποίηση μερών
Αντιμετώπιση οδυνηρών αναμνήσεων/φοβιών.
Γλώσσα:
Γλωσσικές προϋποθέσεις
Μετα-μοντέλο
Μεταφορές
Κατάτμηση
Γλώσσα παρακίνησης
Βασικά Μετα-προγράμματα.
Υπνωτικά Πρότυπα:
Milton Erickson, Συνειδητή/ασυνείδητη εκμάθηση.
Time Line:
Γραμμή του Χρόνου: επισκόπηση
Μέσα στο χρόνο / Διαμέσου του χρόνου
Πρωταρχικές οδηγίες του ασυναίσθητου νού
Εξάλειψη των αρνητικών συγκινήσεων
Επίλυση περιοριστικών αποφάσεων
Διαχείριση άγχους
Χρησιμοποίηση της γραμμής του χρόνου για στοχοθέτηση.

Λίγα παραπάνω Λόγια:
Για εκείνους που επιθυμούν να μάθουν λίγα περισσότερα για το “ταξίδι”:

Αγκυρώσεις: Ανακαλύψτε πως θα αλλάζετε γρήγορα κι αβίαστα τη συναισθηματική κατάσταση του εαυτού σας καθώς και των άλλων και πως να προστατεύετε το “τηλεχειριστήριο” των συναισθημάτων σας από τους άλλους.

Υποκατηγορίες Αισθήσεων: Ανακαλύψτε τα προσωπικά κι ουσιαστικά χαρακτηριστικά της σκέψης σας, τα οποία δημιουργούν τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα. Πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε απλές αλλαγές “μέσα στο κεφάλι σας” που μπορούν να αλλάζουν τις συγκινήσεις και τη συμπεριφορά σας.

Γλώσσα: Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο που ασυνείδητα δημιουργούμε τη γλώσσα και πώς μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερα για τη σκέψη των άλλων ανθρώπων. Εφαρμόστε αυτήν την γνώση για να δημιουργείτε άριστες αρμονικές σχέσεις με κάθε άνθρωπο κι ανοίξτε τη δυνατότητα να γίνεστε αποδεκτοί και κατανοήσιμοι απ’ όλους.

Νικόλαος Μαγαλιός

Πηγή: Εργαστήριον Ψυχοφυσιολογικής Εκπαιδεύσεως

 

Newsletter εγγραφή

 

Νικόλαος Μαγαλιός
Πρόσφατα άρθρα του συντάκτη Νικόλαος Μαγαλιός (όλα τα άρθρα)

Σχολιάστε

Για να καταχωρήσετε το σχόλιο σας, συνδεθείτε με...Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας